Riyadhus Shalihin

RM75.00

Ask for More Info

Imam Nawawi

Terjemahan: Salim Bahreisy

Penyunting: Abu Ezzat Al-Mubarak

SKU: 978-983-9395-92-1
Compare Compare

Description

“Tidak asing lagi Kitab Riyadhus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi atau yang digelar dengan Al-‘Alamah Al-Muhaddis Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi As-Asyafi’i, merupakan sebuah kitab yang sangat mashur dalam dunia Islam. Kitab ini telah dijadikan pegangan selama ratusan tahun bagi para ulama, pelajar dan penuntut ilmu agama di belahan dunia termasuk di institusi pendidikan tradisional (pondok) sejak berzaman dan ia merupakan salah satu kitab wajib bagi seluruh penuntut bahkan dalam pendidikan moden pun kitab ini masih digunakan sehingga ke hari ini.

Dalam mukadimah kitab ini, penyusun secara tegas mengatakan bahawa buku ini mengandungi hadis-hadis yang dikutip dari Kutubus Sittah (enam kitab utama), iaitu kitab hadis yang paling utama dalam Islam. Dan secara tegas pula dikatakan bahawa kutipan tersebut hanya dari hadis-hadis yang sahih dari kitab-kitab yang mashur itu. Dengan demikian tidak ada satu hadis daif pun yang terdapat dalam kitab ini. Dan ulama seduania selama ratusan tahun sudah membuktikan kebenaran penyusnannya.

Dalam kitab ini telah diperbahaskan tentang hukum-jukum syariat Islam dalam semua bahaiannya termasuk bidang ilmu Tauhid, Tafsir, Fikah, Sirah dan sebagainya. Secara amnya kitab ini mengandungi 1,900 hadis. Dalam metode penulisannya, Imam Nawawi terlebih dahulu mengemukakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil utama untuk menguatkan dalil penyokong atas kitab yang akan dibahaskan, kemudian baru menyertakan dalil-dalil hadis sebagai huraian atas bab-bab yang dibahaskan tersebut. “

Additional information

Weight 2 kg

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Riyadhus Shalihin”